Loading...
  • Video Communicatie & Voip Telefonie

  • Bewaking, Beveiliging & Intercom toepassingen

  • The people that make IT work

  • Narrow Casting & Link Synchroon Audio

  • The Internet of Things, Sport, Health & Entertainment

  • Huis Automatisering, Energie & Gebouw Management

  • Virtual Reality & 3D Printing

  • Bedrijfsautomatisering, Hosting & Internetontsluiting


Actueel nieuws

  • house

Integratie van Domotica en ICT binnen de Zorg

Er zijn grote verschuivingen gaande binnen de zorg. Door de komende vergrijzing stijgen de kosten en wordt er een aanzienlijk tekort aan personeel voorspeld. Daarnaast is het type zorg sterk aan het veranderen. Deze verandering […]

  • hacker

Meldplicht bij Datalekken

Per 1 januari 2016 wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De meest besproken wijziging ziet op de invoering van de zogenaamde meldplicht bij datalekken. Maar voor de praktijk misschien nog wel veel belangrijker: de boetebevoegdheden van […]

Ondersteuning

Remote Support

Supportdesk

Remote support-blauw

Wij helpen u snel op afstand.

Supportdesk

Vraag het onze supportdesk.

Bel met ZCC-IT
Mail met ZCC-IT
Navigeer naar ZCC-IT